Laserové tonery, atramentové náplne

 

-

Popri predaji OEM náplní a tonerov sa špecializujeme na predaj alternatívneho spotrebného materiálu od spoločnosti ARMOR. Dlhoročné skúsenosti používania, testovania a predaja nám dovoľujú odporúčať ARMOR spotrebný materiál aj našim zákazníkom.

Prečo zvoliť ARMOR


Značkový Európsky výrobca s viac ako 90 ročnou tradíciou

  1. -svetový špecialista vo výrobe a vývoji atramentu a tlačových technológií

  2. -jediný Európsky výrobca s vlastnou výrobou laser tonerov, Ink jet kompatibilných aj renovovaných


Šírka sortimentu

  1. -viac ako 800 cartridgí pre laserové a atramentové tlačiarne

  2. -široká ponuka pokrývajúca viac ako 90% inštalovaných tlačiarní na trhu


Konzistentná a trvalá kvalita

Výrobky ARMOR, ako aj samotný výrobný proces je podrobovaný neustálej kontrole a zdokonalovaniu a je certifikovaný podľa štandartov ISO, STMC, NF ENVIRONMENT, NORDIC ECOLABEL a ďaľších.


Zvládnutá výroba

Vlastný vývoj a výroba tlačových kaziet vrátane mnohých komponentov


Rešpekt k patentovým právam a duševnému vlastníctvu druhých

ARMOR neporušuje patentové práva druhých výrobcov

Certifikácie laserových tonerov ARMOR:

Certifikácie atramentových náplní ARMOR:

Technická norma vyvinutá výborom ISO a IEC za účelom merania výkonnosti farebných kaziet do laserových tlačiarní, ktorú prijala väčšina výrobcov farebných laserových tlačiarní.

Technická norma vyvinutá výborom ISO a IEC za účelom merania výkonnosti monochromatických kaziet do laserových tlačiarní, ktorú prijala väčšina výrobcov jednofarebných laserových tlačiarní.

Medzinárodne uznávaná norma vydávaná úradom Deutche Institut fur Normung, upravujúca akosť a spoľahlivosť recyklácie monochromatických laserových kaziet. Hlavné požiadavky normy sú individuálna spetná kontrola a monitoring výrobkov, meranie optickej hustoty a prilnavosti toneru, test AMES merajúci toxicitu výrobku.

Norma navrhnutá odborníkmi a profesionálmi z oblasti renovačného priemyslu. Hlavné požiadavky normy sú pádová skúška (životnosť kazety) a meranie optickej hustoty (kvalita tlače)

Škndinávská ekoznačka vytvorená v roku 1989.

Hlavné požiadavky sú zavedenie systému zberu použitých kaziet, zodpovedné nakladanie s výrobnými odpadmi, identická úroveň akosti ako u nových originálnych kaziet, poskytovanie informácií koncovým užívateľom.

Oficiálne francúzske označenie vytvorené v roku 1991 agentúrou AFNOR (francúzska normotvorná agentúra).

Hlavné požiadavky sú identická úroveň akosti ako u nových originálnych kaziet, obmedzenie škodlivého dopadu výrobku na životné prostredie po celú dobu jeho životnosti.

Stanovenie a meranie výťažnosti u farebných atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení. Tieto normy poskytujú užívateľovi záruku výťažnosti atramentovej kazety (výťažnosť = počet vytlačených stránok).

Patent je právny nárok vydaný odborným verejným orgánom, ktorý držiteľovi prizná výlučné právo využívania vynálezu po dobu 20 rokov.

Spoločnosť ARMOR sa zámerne rozhodla pre bezpečnosť jek svojich distribútorov, tak aj konečných užívateľov svojich výrobkov, rešpektovaním práv k duševnému vlastníctvu a priemyslovým právam.

  Kontakt:


  TENPO s.r.o.

  Studenohorska 18,

  Bratislava 841 03,

  Slovensko


  mail: tenpo@tenpo.sk

  tel: + 421 907 293 766

  facebook